Stories på LinkedIn

Nylig ble det kjent at LinkedIn vil utvikle sin versjon av Snapchats stories. TechCrunch er blant nyhetsmagasinene som omtaler dette, og de er skeptiske. De mener blant annet at stories er til for å lage ufiltrerte videosnutter med lav terskel, og dermed kan inntrykket av studentene svekkes. Jeg er ikke helt enig i den påstanden, og tror heller at dette vil være med å skape flere gode førsteinntrykk. Det gir brukerne en ny og bedre arena å vise seg frem på, i en profesjonell sammenheng.

LinkedIns versjon blir dog ikke helt lik alle andre, der bildene/videoene forsvinner etter 24 timer. De velger heller å la historiene vare i en uke, og selvsagt kan man lagre de man ønsker for å ha dem værende på profilen.

Student Voices

Målgruppen de ønsker å rette seg mot, er studenter. Og LinkedIn velger å kalle det for student voices. Noe som virker fornuftig av flere grunner. Nummer en, er naturligvis at studenter nå begynner å venne seg til denne typen “feed” gjennom andre sosiale medier. Og dermed blir den gamle feeden til LinkedIn gammeldags. En annen grunn, er at LinkedIn må se nye veier for å ikke “dø ut” med sin brukergruppe. Bare i Norge har de, i følge Ipsos’ siste måling, omkring 1,1 millioner brukere - hvorav flesteparten er menn mellom 40 og 59 år. Utfordringen med det, er at de kommer i manko på fremad-stående nykomlinger i næringslivet.

Kilde: Ipsos

Kilde: Ipsos

Gjør flere grep for å nå de unge

Student voices er ikke det eneste LinkedIn gjør for å nå de unge. Nå leker de seg også med reaksjoner på innlegg, slik at du kan gi ytterligere tilbakemeldinger - utover likes og kommentarer. Om ikke lenge kan du reagere med noe som likner på “klapp”, “innsiktsfult”, “hmm” og “støtter denne”.